Aug 272015
 

20150827-_MG_2684

20150827-_MG_2677

Forrige gang merkene ble malt var i 2002.

Tørnbolter
Tørnbolter eller tørnringer finnes både med og uten jernring rundt. Disse ble satt opp av Statens Havnevesen i havnene for at båtene skulle ha feste for sine fortøyninger. I Guvåg havn er det fem tørnringer. Ved siden av slike bolter ble det på berget malt en sort runding med hvit runding inni og en sort prikk i midten for at de lettere skulle bli sett.