Sep 062015
 

20150906-_MG_2755_2

20150906-_MG_2729

En seksring, seksæring eller treroing er en åpen, spissgattet robåt med tre par årer. Overgangen mellom størrelsen færing og seksæring, og mellom seksæring og størrelsen firroing, er flytende; litt lange færinger blir ofte utstyrt med et ekstra par årefester, og kalles seksæringer, og litt lange seksæringer utstyres også ofte med slikt ekstra årefestepar, og kalles firroinger (“åttring”, firkeiping). Frem til ca. 1920 var seksæringer minst like vanlige som færinger, mens de nå er nokså sjeldne.

Tre roere i en seksæring ble regnet som nærmest ustoppelige, nesten uansett vind og sjø, og ble derfor ofte benyttet til f. eks. jordmorskyss. I Nord-Norge finnes munnhellet: “Vårherre er sterk, men tre mann i en seksæring er óg nokka!”

Kilde: Wikipedia