admin

 

M/K Idun var bygd i 1922.

Tilhørte: Hilmar Lauritzen, Guvåg. Senere overtatt av Lauritz Lauritzen.
Lengde : 38 fot.
Motor: 20 HK Wichman.

 

Bildet er lånt av Jacob Remme og er tatt innerst i Hellfjorden.

M/K Erling var bygd i Bangsund, Nord-Trøndelag i 1928 og oppbygd samme sted i 1953.

Tilhørte: Joakim Remme, Guvåg.
Lengde : 53 fot (Feilaktig oppført i merkeregisteret med 49 fot iflg. Bård Vassbotn).
Motor: 50 HK Scandia.